• Dolar döviz kuru
  • Euro döviz kuru

İBB, Adaların üretimine tahammül etmedi!

Büyükada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin satış noktasına gelen İBB zabıtaları önce kapının kilidini kırdı, ardından Kooperatif’in demirbaşlarına el koydu!  Kooperatif  yöneticileri ve Adalar Belediyesi  hiç bir hukuki dayanağı olmayan bu uygulamaya  karşı  suç duyurusunda bulunacak.

İBB, Adaların üretimine tahammül etmedi!

ADALAR GERÇEK/ İstanbul ve Adalar’ın ilgi odağı olan Büyükada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bugün  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının saldırısına uğradı.  60-70 kişilik zabıta ekibi polis eşliğinde Kooperatif’in Büyükada’daki satış noktasına geldi. Ellerinde hiçbir resmi evrak olmayan zabıta, kooperatif yetkililerini beklemeden kapının kilidini kırıp içeri girdi ve dükkandaki demirbaşlara el koydu. Koopratif yöneticilerine eşyaların nereye götürüldüğü bilgisi dahi verilmedi!

Olay, Adalılar halkı ve esnafın tepkisine neden olurken; Adalar Belediyesi ve Kooperatif tarafından yapılan yazılı açıklamalarda yaşananların sorumlusu olarak  'siyasi partinin ilçe başkanı' gösterildi.

ADALAR  BELEDİYESİ: İLÇEMİZDEKİ  YOLLAR BİZİM SORUMLULUĞUMUZDADIR!

  Adalar Belediyesi yaşanan hukuksuzluğu  şu ifadelerle kınadı.
 “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından İlçemiz sınırları içerisinde hukuksuz şekilde gerçekleştirilen bir müdahale yaşanmıştır. Belediyemizin tasarrufunda olan ve Gülistan Caddesi üzerinde bulunan yer herhangi bir mevzuata dayandırılmadan, Mahkeme kararı dahi yok sayılarak ana arter olduğu gerekçesiyle İBB’nin yetki ve tasarrufunda olduğu iddia edilerek 15.02.2018 günü mühürlenmiş dahası bugün (20.02.2018) söz konusu yer boşaltılmıştır.

İdari işlemin ötesine geçerek hak gaspına vardırılan bu işlem yasa ve usule aykırıdır. Yetkilerini aşarak mesnetsiz bu işlemi icra edenler açısından da cezai sorumluluk doğuracağını düşündüğümüz bu işlemden ivedilikle rücu edilmesini beklemekteyiz. Öncelikle, mevzu bahis yerin de bulunduğu söz konusu alan kadastral yolda kalmaktadır ve Adalar İlçesi sınırları içinde bulunan yollar Adalar Belediyesi’nin sorumluluğundadır. Bilindiği üzere Adalar İlçesinde ana arter (yol) bulunmamaktadır. Kaldı ki, 20.06.2012 Tarih ve 2010/1561 Esas no, 2012/1872 Karar nolu İstanbul 5. İdare Mahkeme Kararı ile de Adalar ilçesinin tamamının yaya yolu olması, başta yol genişlikleri olmak üzere diğer tüm geometrik özellikleri de göz önüne alınarak, bu yolların hiçbir surette ana arter vasfı taşımayacakları, bahse konu Mahkeme Kararı ile sabittir. 
Lakin sebebini anlayamadığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de bir türlü izah edemediği gerekçelerle Adalar Belediyesinin hakkı ve yetkisi olmasına rağmen söz konusu yerden halkımızın faydalanmasına İBB ekipleri cebren mani olmakta, sosyo-ekonomik gereksinimleri karşılamak için kullanılmasının önüne geçmeye çalışmaktadır. 

İBB’nin birimlerini bu konuda yanlış bilgilendiren ve yönlendiren Adalar İlçesindeki yerel siyaset aktörleri, bu tavırlarıyla Adalı hemşerilerimize, esnaflarımıza kötülük yapmaktadır. Bir siyasi partide yuvalanan bu sistematik kötülük tüm adalılarımızca da bilinmektedir.
Yasa ve usulü yok sayarak İlçe Belediyesini yetkisizleştiren, Adaları tahakküm altına almayı amaçlayan bu kötü niyetli tavır ve durum karşısında Belediyemiz hukuki süreci başlatmış olup, mücadelemize devam olunacağı Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KOOPERATİF YARIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Büyükada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kırteke de  yazılı bir açıklama yaparak, yaşanan hukuksuz süreç hakkında kamuyoyunu bilgilendirdi.  Kırteke, Kooperatif’in kuruluş aşamasından bugüne kadar yaşanan süreci   anlattı ve yaşananların sorumlusu olarak AKP Adalar İlçe Başkanını işaret etti.

“Kooperatifimiz, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin oluru ile 10.05.2017 tarihinde kurulmuştur. Kooperatifimizin amacı; Adalar’da yok olmaya yüz tutmuş tarımı yeniden canlandırmak, nerede ise tek gelir kaynağı turizm olan Adalar’da alternatif gelir kaynağı ve istihdam yaratmak, kısacası Adalar’ın sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulumundan kısa bir süre sonra hızla faaliyetlerine başlamış, arıcılık, istiridye mantarı, yabani zeytin gibi projelerin Tescilli BÜYÜKADA Markası ile hayata geçirilmesi ile devam etmiştir. Bu güne kadar projelerin hayata geçmesinde Adalar Kaymakamlığı, Adalar Belediyesi, İstanbul İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri’nin destek ve katkıları olmuştur.

02.10.2017 Tarihli 2017/12 Sayılı Meclis kararı ile Adalar Belediyesi ve Kooperatifimiz arasında “Adalar İlçesinde Yok Olmaya Yüz Tutmuş Tarımsal Faaliyetlerin Yeniden Canlandırılarak Kültürel, Tarihi, Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi Amaçlı Ortak Yönetim ve Teknik İşbirliği” başlığı altında Protokol imzalanmış, bu protokol gereği Gülistan Caddesi üzerinde Adalar Belediyesi’nin tasarrufundaki yaklaşık 2 senedir boş olan toplam 10 m2’lik dükkan, Kooperatif ürünlerinin tanıtım, teşhir ve satışı yapılmak üzere kiralanmıştır. Söz konusu yerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden İşletme Kayıt Belgesi alınmıştır.

Şubat-2018 tarihinden itibaren İ.B.B. Zabıta Ekipleri tarafından, Mahkeme kararları hiçe sayılarak, bir takım mesnetsiz iç yazışmalar bahane gösterilerek söz konusu yerdeki Kooperatif çalışmaları fiili olarak engellenmeye çalışılmıştır. Taşınma süreci içerisinde İ.B.B. zabıtalarınca defalarca adrese gelip 2 defa zorla kapı kilidi değiştirilmiştir. Bu süreçte tarafımıza hiçbir resmi belge, evrak tebliğ edilmemiştir. Söz konusu yerin Adalar Belediyesi’ne ait olduğunu gösteren Mahkeme kaydı, Adalar Belediyesi ile yapılan Protokol ve Kira Sözleşmesi, İşletme Belgesi İ.B.B. zabıtalarına verilmesine rağmen, yukarıdan gelen “siyasi baskı” öne sürülerek fiziki ve sözlü tacize devam edilmiştir.

15.02.2018 Tarihinde İ.B.B. zabıtaları, İlçe Emniyet Müdürü ve beraberinde 10’larca Çevik Kuvvet Polis ile birlikte satış noktamıza gelmiş, İ.B.B. zabıtalarının dükkanı mühürleyeceklerini söyleyip “olay çıkarmamamız” yönünde telkinde bulunmuştur. Kendilerine; yapılan işin kanunsuz ve usulsüz olduğu söylenmiş, hiçbir olay çıkarma niyetinde olmadığımız söylenmiştir. Bu esnada Adalar Belediye Başkanı Sayın Atilla AYTAÇ ve Adalar Cumhuriyet Savcısı olaya dahil olmuş, Belediye Başkanı’nın Gülistan Caddesi’nin Adalar Belediyesi’ne ait olduğunu gösteren Mahkeme kararını göstermesi sonucu Savcı talimatıyla taraflar dağılmıştır.

Bu süreçte çeşitli kanallarla tarafımıza; bu olayın bir partinin İlçe Başkanı tarafından Devletin tüm birimlerine baskı yapılarak gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Tüm uzlaşma arayışları da İlçe Başkanı tarafından engellenmiş, partisinin taraftarları bile yapılan hukuksuzluğu tepkilerini dile getirmişlerdir.

Nihai olarak; 20.02.2018 Tarihinde İ.B.B. Anadolu Yakası Zabıta Müdürü ve beraberinde 60-70 civarında İ.B.B. zabıtası, Adalar İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda Polis eşliğinde satış noktamız ve çevresi adeta kuşatılarak, hiçbir resmi tebligat yapılmaksızın kapı kilidi kırılarak sökülmüş, dükkana girilmiş, içerideki demirbaşlar ve ürünler İ.B.B. ekipleri tarafından alınarak bilmediğimiz bir adrese götürülmüştür. Tüm bu eylemler yapılırken, tarafımıza hiçbir şekilde resmi yazılı veya sözlü bildirimde bulunma gereği duyulmamıştır.

Bu uygulamaların kanuna, hukuka, yönetmeliklere aykırılığı bir yana, zorla girilen satış noktamızdaki ürünlerimizin adeta gasp edilircesine çuvallara doldurularak bilmediğimiz bir yere götürülmesi hiçbir ahlaki değere uygun değildir.

Şu hususu tekrarlamakta fayda var; Nerdeyse tüm Devlet kurumlarının dahil edilerek büyük bir “olay” haline getirilen bu yer 10 m2’dir. Yaklaşık 2 senedir boş duran 10 m2’lik dükkan bugün neden bu kadar önemli hale geldi?

'SİYASİ PARTİNİN İLÇE BAŞKANI'NA İŞARET EDİLDİ

Aldığımız duyumlara göre merak ediyor ve soruyoruz ki; Söz konusu yer, Bankamatik (ATM) yapmak üzere bir partinin Adalar İlçe Başkanı tarafından herhangi bir banka veya bankalara söz verilmiş midir? Eğer öyle değil ise; 10 m2’lik yer için Mahkeme kararını hiçe sayıp sizleri hukuksuz, kanunsuz iş yapmaya sevk eden MOTİVASYON nedir? Söz konusu yerin, yeni kurulmuş küçük bir kooperatiften zorla alınıp bankalara verilmesinde ne gibi bir kamu yararı vardır? Sayın İlçe Başkanının bu olağanüstü çabasının altında yatan MOTİVASYON; “İ.B.B. Meclisinin 13.11.2017 tarihli bileşiminde 2017/1863 sayı ile komisyona intikal eden Reklam Yönetimi Müdürlüğünün 13.11.2017 tarih 449 sayılı yazısı ile İHALE işi planlanmış ve İ.B.B. MECLİSİNİN 14.12.2017 TARİHLİ 4. BİLEŞİMİNDE 52 NO’LU RAPOR İLE BÜYÜKADA GÜLİSTAN CADDESİ VE HEYBELİADA LOZAN ZAFERİ CADDESİ’NE REKLAM UYGULAMALI ATM KABİNLERİNİN YAPIMI VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALE EDİLMESİ KABUL EDİLMİŞTİR” kararı mıdır?

Açıkça bilinmelidir ki; hiçbir kurumun aldığı idari kararlar kesinleşmiş Mahkeme kararlarının üzerinde değildir. Söz konusu yer ve Gülistan Caddesi ile ilgili İSTANBUL V. İDARE MAHKEMESİ’NİN 20.06.2012 TARİH 2012/1872 SAYILI” Adalar Belediyesi’nin lehine vermiş olduğu Karar ve Bilirkişi Raporları açıktır.

BÜYÜKADA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ olarak, kooperatiflerin doğası gereği hiçbir partinin taraftarı ya da karşıtı değiliz. Aynı zamanda, ülkemizin geçtiği şu zor süreçte kurumlar arası çelişkilerin de tarafı değiliz. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak talebimiz sadece ve sadece hukukun işletilmesidir. Bu süreçle ilgili gerekli hukuki başvurularımızı yapacağımızı ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz."

 

Kooperatif'in üretimini, "Büyükada'dan İstanbul'a tarımsal ürün gidiyor" başlığıyla gazetemize taşımıştık.HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.